ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Локални регистар извора загађивања

 

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикукупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010,10/2013 и 98/2016).

За потребе регистра прикупљају се:

подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,

општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2 , воду – Образац 3, тло - Образац 4 , као и

подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Сечањ

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

ул. Вожда Карађорђа бр. 57

23240 Сечањ

2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт телефон за све додатне информације: 023/3842-029.ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА, КАО И МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ВРСТЕ, НАЧИНЕ И РОКОВЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

 Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs